eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

humble (adj) อ่อนน้อมถ่อมตน

humble (adj)อ่อนน้อมถ่อมตน Be kind. Work hard. Smile often. Keep honest. Stay humble.

ดู 2,545 ครั้ง