eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

open-minded (adj) ใจกว้าง / รับฟังความคิดผู้อื่น

open-minded (adj) ใจกว้าง / รับฟังความคิดผู้อื่น Being open-minded gives you more options than a one-track mind.

ดู 23,847 ครั้ง