eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

failure (n) ความล้มเหลว

failure (n) ความล้มเหลว Failure is not falling down but refusing to get up.

ดู 1,217 ครั้ง