eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

Designer ดีไซเนอร์ ตอน 1

เพราะดีไซเนอร์ ต้องบอก ‘คุณค่า’ ของสิ่งที่ออกแบบได้ ‘พี่ลูกแก้ว - ภัสสร์วี ตาปสนันทน์ โคะดากะ’ ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Folk Charm จึงพาน้องๆ ที่อยากเป็นดีไซเนอร์ไปสัมผัสกระบวนการผลิต ‘ผ้าฝ้ายทอมือ’ กันตั้งแต่ต้นทาง ที่ จ.เลย พร้อมเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษของแต่ละขั้นตอน ตบท้ายด้วยการใช้ passive voice จาก ครูหญิง - ดร.วรกมล มีเพียร ที่จะทำให้การแต่งประโยคน่าสนใจขึ้น

ดู 10,672 ครั้ง
เอกสารประกอบการเรียนรู้จากวิดีโอ

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัด ดาวน์โหลด

คุณครูที่ต้องการไฟล์ “เฉลยแบบฝึกหัด” กรุณากรอกข้อมูลที่นี่
ชื่อ-นามสกุล :
e-mail :
ระดับชั้น :
โรงเรียน :
จังหวัด :
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
e-mail :