eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

Guest Relations Officer เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

อีกหนึ่งอาชีพที่ขาดไม่ได้ในโรงแรมขนาดใหญ่นั่นก็คือ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Guest Relations Officer (GRO) มีหน้าที่คอยต้อนรับแขก VIP ต่าง ๆ ใ้ห้ความช่วยเหลือด้านการ Check-in การบอกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งในโรงแรมและในห้องพัก รวมไปถึงติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้ลูกค้า VIP ที่มาเข้าพักมีความพึงพอใจสูงสุด ในตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณดาว พิชามญชุ์ ดีเสมอ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของโรงแรมโนโวเทล ถึงวิธีการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ ด้วยรูปประโยคที่น่าสนใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่าย ๆ

ดู 28,017 ครั้ง
เอกสารประกอบการเรียนรู้จากวิดีโอ

คำศัพท์และประโยคสำคัญที่ควรรู้ ดาวน์โหลด

แผนการสอนและแบบฝึกหัด ดาวน์โหลด

คุณครูที่ต้องการไฟล์ “เฉลยแบบฝึกหัด” กรุณากรอกข้อมูลที่นี่
ชื่อ-นามสกุล :
e-mail :
ระดับชั้น :
โรงเรียน :
จังหวัด :
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
e-mail :