eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

Veterinarian สัตวแพทย์ ตอน 1

เปิดคลินิกสัตวแพทย์ มาเรียนรู้คำศัพท์อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์เลี้ยง ที่บางคำก็ใช้ต่างจากคน รวมทั้งโรคยอดฮิตของสัตว์เลี้ยงที่สัตวแพทย์จำเป็นต้องรู้ จากนั้น มาทำความรู้จักเสียงร้องของสัตว์ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ว่าแตกต่างจากเสียงร้องแบบไทย ๆ อย่างไร เพื่อช่วยให้เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมภาษา กับครูหญิง ดร.วรกมล มีเพียร

ดู 3,812 ครั้ง
เอกสารประกอบการเรียนรู้จากวิดีโอ

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
e-mail :