eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

ซื้อเครื่องดื่ม

ประโยคคำถาม Can I have a bottle of water ? "ขอน้ำหนึ่งขวด" หลายคนออกเสียงผิดว่า bottom (ก้น) button (กระดุม) ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นแน่นอน ติดตามศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องดื่มต่าง ๆได้ในตอนนี้

ดู 11,091 ครั้ง
เอกสารประกอบการเรียนรู้จากวิดีโอ

คำศัพท์และประโยคสำคัญที่ควรรู้ ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
email :