eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

การสอบ

คุณครูอดัมแจ้งนักเรียนว่าวันนี้จะมี "pop quiz การสอบแบบไม่มีการเตือนล่วงหน้า" ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น ศัพท์เกี่ยวกับการสอบมีให้เรียนรู้มากมาย เช่น "quiz การสอบสั้น ๆ" "test การสอบแบบเป็นทางการ" "multiple choice การสอบแบบมีตัวเลือก (ปรนัย)" "essay การสอบแบบเขียนเรียงความ (อัตนัย)" ติดตามได้ใน ‘CAT English’ ตอน การสอบ

ดู 15,399 ครั้ง
เอกสารประกอบการเรียนรู้จากวิดีโอ

คำศัพท์และประโยคสำคัญที่ควรรู้ ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
email :